Begraven


Een bezoek aan de begraafplaats kan fysiek, maar ook digitaal,
Stichting Colijnsplaatarchief biedt u de mogelijk de begraafplaats digitaal,
te bezoeken als het niet mogelijk is er naar toe te gaan of, u er behoefte aan heeft,
al was het ‘s nachts. Wij doen dit met (of) respect voor de overledenen en hun familie.

→  Huidige begraafplaats Colijnsplaat
→   Begrafenis- en rouwgebruiken
→  Vervoer naar de begraafplaats in de loop van de tijd
→  Geschiedenis in begraafplaats(en) Colijnsplaat
→  Begraven in de kerk Colijnsplaat
→  Geruimde graven 1909-1933 begraafplaats Colijnsplaat