Kadastrale Atlas 1832 Noord-Beveland

De Kadastrale Atlas van Zeeland 1832, Noord-Beveland is uitgereikt op 3 juni jl. door de voorzitter van de stichting, Gerard de Fouw, aan loco-burgemeester Piet de Putter. Dit is het vijftiende deel in de serie Kadastrale Atlas van Zeeland 1832. Dit betreft het eiland Noord-Beveland met de voormalige kadastrale gemeenten Colijnsplaat, Kats, Kortgene en Wissenkerke. Een uitgave van de Stichting Colijnsplaat foto- en documentatiearchief.  De Kadastrale Atlas Noord-Beveland begint met een inleiding over kadastrale bronnen en onderzoek en de geschiedenis van het kadaster. Daarna volgt een beschrijving van de gemeenten Colijnsplaat, Kats, Kortgene en Wissenkerke, waaronder ook de dorpen Geersdijk en Kamperland vallen.Tot slot volgt een perceelsgewijze opsomming van alle gekadastreerde percelen en een alfabetische index van alle eigenaren die in de vier gemeenten in 1832 eigendom of andere zakelijke rechten op onroerend goed bezaten. De atlas bevat verder kadastrale kaarten en vele prenten en foto’s.

De presentatie van de gegevens en de verzorgde uitvoering maken de atlas in de eerste plaats tot een informatief  ‘kijk- en bladerboek’. Daarnaast kunt u de atlas voor allerlei onderzoek gebruiken. Hierbij valt o.a. te denken aan: onderzoek naar de geschiedenis van een plaats of streek, eigenaren, familieonderzoek, bestudering van de perceelsgrootte en de bezitsverhoudingen. Naast de kadastrale gegevens zijn op de 68 kaarten, in folioformaat, alle percelen ingetekend. Alle gronden, huizen, erven en waterlopen hebben een eigen perceelsnummer.