“Een leven in dienst van de Marine”

Boekpresentatie in Colijnsplaat  “Een leven in dienst van de Marine”

Op 11 september wordt het boek “Een leven in dienst van de Marine” gepresenteerd tijdens een reünie van de familie van Driel  in Colijnsplaat. Het boek( 184 pagina’s) beschrijft de ervaringen van Leendert Dingenis van Driel (1882-1954) opgedaan tijdens zijn diensttijd bij de marine (1896-1927). Ook is een belangrijk deel van het boek gewijd aan Colijnsplaat waar hij zijn jeugd doorbracht en geboren is. Zijn grootouders de heer en mevrouw Verburg waren toen de eigenaren van een bekend logement in Colijnsplaat, nu bekend als B & B Inn d’n Eenhoorn. Basis van het boek vormen de dagboeken die Leendert D. van Driel schreef na zijn pensionering bij de marine.  Gerard de Fouw – medewerker op het archief van de gemeente Noord-Beveland en amateurhistoricus van Colijnsplaat – redigeerde het door de familie beschikbaar gestelde materiaal in zijn vrije tijd.
Mede door de vele foto’s en documenten – uit de privé collectie van familie van Driel, de Fouw, archieven van de gemeente Noord-Beveland en de Koninklijke Marine- waarmee het boek is verluchtigd  is het een zeer bijzonder en leesbaar boek geworden.
Het boek is met name interessant voor een ieder die iets meer wil weten over de sociale omstandigheden in Colijnsplaat van de jaren 1882-1915 en het zware leven bij de marine in de periode 1898-1927,  waarmee  de destijds 13 jarige Leendert een dienstverband aan moest gaan van 14 jaar.
In het gedeelte dat gaat over de tijd bij de marine komen naast het carrière verloop ( van jongen tot sergeant-majoor seiner) diverse onderwerpen ter sprake (werkomstandigheden, opkomst en groei matrozenbond ,Atjeh opstand) die in het Nederland van toen voor veel politieke ophef zorgden.
Het is een privé uitgave door zijn kleinkinderen.

Het boek is weer verkrijgbaar en te bestellen bij: Pro-book.nl voor de prijs van €24,95,
ex verzendkosten.

https://www.pro-book.nl/boekwinkel/boekwinkel